top of page
Mogelijke hulpvragen
  • persoonlijke levensvragen (identiteit, angsten, zelfvertrouwen, depressie, verlies, trauma,...)

  • vragen rond relaties (vertrouwen, relatieproblemen,...)

  • algemene vragen die je het gevoel geven vast te lopen in je leven...

  • EMDR

Wat is therapie?

Therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psychotherapeut. In de gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt.

 

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Veel vormen van psychotherapie bestaan uit gesprekken tussen een cliënt en een psychotherapeut. Bij andere vormen van therapie nemen lichaamsgerichte oefeningen en rollenspelen een belangrijke plaats in.

 

Experiëntiële psychotherapie is zo'n vorm. Gestaltpsychotherapie valt daaronder.

Hierbij staat de ervaring en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt centraal. Uitgangspunt van de therapie is dat de cliënt leert ervaren wat zijn eigen, unieke gedachten en gevoelens zijn, zodat hij of zij meer in contact komt met zichzelf. Als iemand zijn gevoelens kan ervaren en aanvaarden, is hij beter in staat om met moeilijke situaties in het leven om te gaan.

Therapie geeft u de mogelijkheid om uw gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Als het op een terrein van uw leven beter gaat, kunt u daaruit de levenslust putten om op andere terreinen aan verbetering te werken. U kunt beter uw eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die bij u passen. 

Bij EMDR therapie wordt gebruik gemaakt van oogbewegingen of een andere stimulus om de lading van de ervaring te verminderen. 

bottom of page